Kontakt

Udruženje za uzgoj i zaštitu salmonidnih i autohtonih vrsta riba “Mladica”

Telefoni
+38762897332 (Pero Pavlović),
+38765623602 (Aleksandrar Podraščanin)
Email: vrbassalmo@gmail.com

Banja Luka

Žiro račun: 555100-0039464515, Nova Banka