Poribljen Vrbas

Sportsko ribolovno društvo Banjaluka poribilo je rijeku Vrbas sa oko 150 hiljada mlađi potočne pastrmke. HE Bočac donirale su mlađ kako bi izvršili poribljavanje rijeke Vrbas kao nadoknadu zbog stalnih oscilacija rijeke i nanošenja štete ribljem fondu tim oscilacijama. Riba je poribljena u predjelu Krupe pa do Rekavica. Riba je bila veličine 10 cm. Pored […]